Efekt kuli śnieżnej to rozpoczynający się na małą skalę proces, który stopniowo wzrasta. Podobnie może dziać się z Twoimi wygranymi, gdy rywalizujesz ze słabymi graczami. Dan B. z Upswing Poker przygotował artykuł, w którym wyjaśnia, jak na zyski z gry wpływa stosowanie różnych rozmiarów zakładów. 

Kluczowe sformułowania

W artykule używane są pewne sformułowania, które wymagają wyjaśnienia. Jeśli nie wiesz, co oznacza któryś z tych terminów, to zapoznaj się z jego definicją.

Wzrost wykładniczy – konkretna metoda, poprzez którą liczba może powiększyć się w czasie. Innymi słowy, zachodzi wówczas, gdy coś rośnie (lub maleje) w relacji do swojej aktualnej wartości.

Przykład: Wyobraź sobie, że w styczniu masz 100 królików, a ich populacja podwaja się co miesiąc. W lutym miałbyś więc 200 królików, w marcu 400, a liczbę 800 królików osiągnąłbyś w kwietniu i tak dalej. Po trzynastu miesiącach liczba posiadanych przez Ciebie królików wynosiłaby 409.600.

W pokerze wzrost wykładniczy dotyczyć może zwiększania się wielkości puli w trakcie rozdania. Zaczynamy od wysokości puli przed flopem, a jej wzrost obserwować będziemy na kolejnych następujących po sobie streetach (flop/turn/river).

Elastyczny zakres dla sprawdzeń: Zakres dla sprawdzeń jest elastyczny, gdy zwiększenie rozmiaru zakładu wywołuje choćby niewielką jego redukcję. Innymi słowy, taki zakres dla sprawdzeń jest wrażliwy na rozmiar zakładu.

Przykład: Jeśli sprawdziłbyś zakład za 20$ z węższym zakresem niż zakład za 10$, to Twój zakres dla sprawdzeń jest elastyczny.

Nieelastyczny zakres dla sprawdzeń: Zakres dla sprawdzeń jest nieelastyczny, gdy zmiana rozmiaru zakładu nie wywołuje w nim żadnej zmiany lub wywołuje tylko bardzo niewielką zmianę. Inaczej mówiąc, nieelastyczny zakres dla sprawdzeń nie jest zbyt wrażliwy na rozmiar zakładu.

Przykład: Jeśli Twój zakres dla sprawdzeń po zakładzie za 20$ jest dokładnie taki sam, jak byłby po zakładzie za 10$, to Twój zakres dla sprawdzeń jest nieelastyczny.

Gra przeciwko słabym rywalom

Większe rozmiary zakładów zwiększają Twoje zyski

Wielu słabych graczy korzysta z dość nieelastycznych zakresów przy różnych rozmiarach zakładów – przynajmniej w porównaniu z graczami regularnymi. Innymi słowy, gracz regularny sprawdzi mały zakład częściej niż sprawdzi duży zakład (tak jak powinien). Słaby gracz może natomiast sprawdzić duży zakład tak samo często jak mały zakład.

Zawsze, gdy rywalizujesz z graczem, który posiada nieelastyczny zakres dla sprawdzeń, możesz dostosować się tak, by zwiększyć swoje zyski. Używaj większych rozmiarów zakładów i korzystaj ze strategii w ogromnym stopniu opartej na grze dla value.

Zapoznaj się z przykładowym rozdaniem:

Stawki 0,50$/1$. Hero jest na buttonie i otwiera za 3$ z QQ. Słaby gracz z big blinda sprawdza z

Na flopie pula wynosi 6,50$ – zaokrąglijmy ją do 7$, aby uprościć matematykę. 

Pełny board wygląda następująco: .

Porównajmy teraz cztery różne scenariusze, jakie mogłyby wystąpić w tym rozdaniu (z różnymi rozmiarami zakładów). Przekonamy się w ten sposób, które z rozegrań byłoby najbardziej opłacalne dla bohatera rozdania.

Scenariusz #1: Zakład za 33% puli na flopie, check na turnie i zakład za 66% puli na riverze

Na flopie w puli jest 7$. Hero c-betuje za 33% wysokości puli (2,30$). Słaby gracz sprawdza.

Na turnie pula wynosi już 11,60$. Hero wybiera opcję check back.

Na riverze pula wynosi 11,60$. Hero betuje za 66% puli (7,60$). Słaby gracz sprawdza.

Finalna wysokość puli: 26,90$

Scenariusz #2: Zakłady za 33% puli na flopie, 66% puli na turnie i 66% puli na riverze

Na flopie w puli jest 7$. Hero c-betuje za 33% puli (2,30$). Słaby gracz sprawdza.

Na turnie pula wynosi już 11,60$. Hero stawia zakład za 66% wysokości puli (7,60$). Słaby gracz sprawdza.

Na riverze pula wynosi 27$. Hero betuje za 66% puli (17,80$). Słaby gracz sprawdza.

Finalna wysokość puli: 62,60$

Scenariusz #3: Zakłady za 50% puli na flopie, 66% puli na turnie i 66% puli na riverze

Na flopie w puli jest 7$. Hero c-betuje za 50% puli (3,50$). Słaby gracz sprawdza.

Na turnie pula wynosi już 14$. Hero stawia zakład za 66% puli (11,20$). Słaby gracz sprawdza.

Na riverze pula wynosi 36,40$. Hero betuje za 66% puli (24$). Słaby gracz sprawdza. 

Finalna wysokość puli: 84,50$

Scenariusz #4: Zakłady za 80% puli na flopie, turnie i na riverze

Na flopie w puli jest 7$. Hero c-betuje za 80% puli (5,60$). Słaby gracz sprawdza.

Na turnie pula wynosi już 18,20$. Hero betuje za 80% puli (14,50$). Słaby gracz sprawdza.

Na riverze pula wynosi 47,30$. Hero betuje za 80% puli (37,85$). Słaby gracz sprawdza.

Finalna wysokość puli: 123$

Gra przeciwko słabym rywalom

Porównanie scenariuszy

Różnice pomiędzy możliwymi zyskami z tego rozdania są olbrzymie:

  • Pierwszy scenariusz: +13,7$
  • Drugi scenariusz: +31,45$
  • Trzeci scenariusz: +42,45$
  • Czwarty scenariusz: +61,70$

Zauważ, że jeśli zakres rywala dla sprawdzeń naprawdę jest nieelastyczny (lub zbliżony do takiego), to każdy ze scenariuszy ma takie samo prawdopodobieństwo powodzenia (lub zbliżone).

Oto kilka obserwacji:

  • Przegapione value na jednym ze streetów skutkuje pomniejszeniem wygranych o połowę w porównaniu z nieprzerwaną linią stawiania zakładów (scenariusz #1 vs scenariusz #2).
  • Niewielkie zwiększenie rozmiaru zakładu na flopie dało efekt w postaci o 35% większej finalnej wysokości puli (scenariusz #2 vs scenariusz #3).
  • Scenariusz #4 pokazuje, że dobry gracz jest w stanie zwiększyć wygrane o kolejne 45% poprzez używanie większych rozmiarów zakładów na wszystkich trzech streetach.

Podsumowanie

Twój przeciwnik nie zawsze będzie miał rękę, którą pokonujesz, lub rękę, która sprawdzi zakłady na wszystkich trzech streetach, ale jeśli będziesz pamiętał o używaniu inteligentniejszych rozmiarów zakładów, to w dłuższym okresie czasu zobaczysz ogromny wzrost zysków. Wygrywanie w podobnych sytuacjach po kilka dolarów więcej będzie się dla Ciebie kumulowało i już wkrótce dostrzeżesz pozytywną zmianę na wykresie wygranych.

Powodzenia przy stolikach!

Dlaczego powinieneś zaczekać z top parą w 3-betowanej puli?

The post Jak zwiększyć zyski z gry przeciwko słabym graczom? appeared first on PokerGround.com.

Powered by WPeMatico